درباره Brainee

Brainee یک گروه تحقیقاتی در زمینه تصویربرداری عصبی است. اعضای این گروه از زمینه های مختلف علمی از قبیل تصویربرداری عصبی، علوم اعصاب، روان شناسی شناختی و فیزیک پزشکی هستند.

موضوعات اصلی تحقیقات

  • فراهم آوردن دیتابیس نرمال از جامعه ایرانی از جمله  تصاویر مغزی و داده های بالینی، شناختی، سبک زندگی و سلامت ذهن. دیتابیس تصاویر مغزی ایرانی (IBID) یکی از پروژه های اخیر برِینی در این زمینه است.
  • مطالعه فرایند مسن تر شدن مغز
  • مطالعه ارتباطات بین ساختار مغز و توانایی های شناختی
  • مطالعه تخمین سن مغز، برای تخمین اختلالات ذهنی
  • مطالعه حافظه انسان

دیتابیس تصاویر مغزی ایرانیان

یک طرح تحقیقاتی برای ساخت دیتابیس مغزی نرمال

اطلاعات بیشتر
شرکت در طرح